• عنوان آگهی:
  مدیریت سرمایه گذاری دربورس
 • گروه آگهی:
 • قیمت:
  50,000,000 تومان
 • تلفن ثابت:
  تلفن ثابت آگهی کد 21998
 • فکس:
  فکس آگهی کد 21998
 • تلفن همراه:
  تلفن همراه آگهی کد 21998
 • ایمیل:
  ایمیل آگهی کد 21998
 • وب سایت:
 • آدرس:
  شهر کرد، خیابان ملت بانک ملت شعبه مرکزی شهرکرد
 • آخرین بروزرسانی:
  1395/06/24 - 18:47:50
مدیریت سرمایه گذاری دربورس

مدیریت سرمایه گذاری دربورس

شرایط ونحوه سرمایه گذاری :

1) حداقل مبلغ سرمایه گذاری 50 میلیون تومان

2) میزان کارمزدشرکت مشاوربابت مدیریت سرمایه وسبدگردانی دربازاربورس واوراق بهادار یک سوم معادل %33 سود حاصله می باشد

3) مبلغ 1 میلیون تومان ودیعه انعقاد قراردادباسرمایه گذار می باشدکه پس از اتمام مدت زمان قرارداد مطابق مفاد قرارداد قابل برگشت به سرمایه گذار می باشد

4) مدت زمان هرقراردادیک سال شمسی می باشد وسرمایه گذاربایستی تایکسال نیازی به این پول خودنداشته باشدیعنی عملا پول سرمایه گذاری شده ازمحل مازاد نقدینگی سرمایه گذارتامین شده باشدمطابق فراگیری الفبای سرمایه گذاری

نکته : سرمایه گذاردرهربار کسب سودسرمایه گذاری سودحاصله به حساب بانکی سرمایه گذارواریزمی شود که 1/3 سهم مشاورتوسط سرمایه گذارواریزمی شود و 2/3 دیگرسهم سرمایه گذارمی باشدکه همانند زمان دریافت سودسپرده آنرادریافت می نمایدوصرف امورزندگی و شخصی خود می نماید

نکته مهم : سود سپرده ماه به ماه واریز می شودولی سودحاصل از سرمایه گذاری دربازاربورس ماه به ماه واریز نمی شود و بعداز فروش سهام خریداری شده شناسائی و محقق می شود که ممکن است 1 یا 2 و یا 3 ... ماه باشد ولی درمجموع درطول یکسال حداقل دو برابر سود سپرده گذاری یکساله بانکی می باشد

5) سهام خریداری شده تماماباکدمعاملاتی آنلاین خودسرمایه گذارمی باشدوسرمایه گذار مالک دارائی های خودمی باشدوعملا حق هرگونه برداشت وجه باخود سرمایه گذارمی باشد

6) سرمایه گذارانی که فاقد کدبورسی یاکدمعاملاتی نزدسازمان بورس واوراق بهادار می باشند بادردست داشتن اصل شناسنامه وکارت ملی و آخرین مدرک تحصیلی (حداقل : دیپلم ) وداشتن آدرس ایمیل اختصاصی به بانک ملت شعبه مرکزی شهر:شهرکرد جهت دریافت کدبورسی یاکد معاملاتی مراجعه فرمایند

آدرس بانک ملت شعبه مرکزی : شهرکرد میدان 12محرم جنب بازارمیلاد بانک ملت شعبه مرکزی شهرکرد طبقه همکف بخش خدمات مالی : بورس ، بیمه ولیزینگ بانک ملت صادق مولوی نافچی

توجه فرمایید:

آگهی نامه هیچگونه منفعت و مسئولیتی در قبال استفاده شما از وب سایت ندارد. جهت کسب اطلاعات بیشتر شرایط استفاده از آگهی نامه را مطالعه نمایید.