خدمات مالیاتی

خدمات مالیاتی:

- مرتب سازی مدارک ومستندات قانونی

- ثبت اسناد حسابداری

- امور پلمپ و تحریر دفاتر قانونی

- تنظیم وارسال صورت معاملات فصلی

- تنظیم و ارسال انواع اظهارنامه های مالیاتی

- تنظیم لیست های حقوق و دستمزد، بیمه و مالیات

- تنظیم لوایح دفاعیه و شرکت در جلسات رسیدگی


خدمات حسابداری:

- بهینه سازی ساختار مالی و اداری

- ایجاد نظام کنترل داخلی دقیق، منظم و مستمر

- تهیه و تنظیم صورتهای مالی و گزارشات مدیریتی

توجه فرمایید:

آگهی نامه هیچگونه منفعت و مسئولیتی در قبال استفاده شما از وب سایت ندارد. جهت کسب اطلاعات بیشتر شرایط استفاده از آگهی نامه را مطالعه نمایید.